Biznesklass – biznes üslubunda fərdi və korporativ aksesuar, hədiyyələrin satıldığı platformadır.

Biz hədiyyə seçimində sizə yardımçı olarkən hədiyyənin məzmunundan tutmuş təqdimatına qədər olan bütün prosesin professional icra edilməsini əsas prinsip olaraq götürürük. Hədiyyə ideyası üzərində çalışarkən hədiyyə ediləcək şəxs və ya şirkət üçün bir məna ifadə edə bilməsinə, unikallığına və münasibətləri daha da möhkəmləndirməsinə önəm veririk.

Son əlavə edilən məhsullar